25/09/1626, 8

25/09/1626, 8

8 Craijvanger en Van Santen hebben verzocht, nu zij de voorgelegde vragen inzake Amboina [Ambon] hebben beantwoord, te mogen vertrekken. Als HHM dat niet goedvinden willen zij dat in hun onderhoud wordt voorzien.
HHM wachten nog met een beslissing.