26/09/1626, 4

26/09/1626, 4

4 De RvS brengt ter tafel dat Janneken van Hasselt vanuit Venlo in Dordrecht aangekomen, aldaar is gearresteerd door soldaten van kolonel Famars en vervolgens voorgeleid aan de Hoge Krijgsraad . Het stadsbestuur van Dordrecht houdt echter vol dat in de stad uitsluitend de magistraat van de stad jurisdictie toekomt. De RvS verzoekt HHM hierin te disponeren.
Desgevraagd meldt de RvS dat de rechtspraak bij de Krijgsraad zou moeten blijven op voorwaarde dat er mogelijkheid van appèl is bij HHM of de RvS. HHM wachten nog met een beslissing.