26/09/1626, 7

26/09/1626, 7

7 Wouter van Rymsdijck, ontvanger van de konvooien en licenten te Grave, heeft een lijst met door hem verlicente paarden ingeleverd. Ook heeft hij een brief van commies-generaal Eck getoond waarin staat dat hij zo mag optreden in het Land van Cuijk omdat HHM dit aan die van Maas en Waal hebben toegestaan.
Van Rymsdijck mag vertrekken.
Dezelfde ontvanger heeft ook gemeld dat de vijand de uitvoer van goederen en gewas uit zijn dorpen naar de Republiek niet toestaat, dat de inwoners van Eindhoven en Helmond veel linnen naar Goch brengen zonder licent te betalen, dat kapitein Brakel te Grave door de cherchers aangehouden paarden weer vrijlaat en dat Willem van den Broeck uit Eindhoven paspoort van Z.Exc. heeft om wekelijks zijn koopwaar uit Antwerpen te halen.
Op deze en andere door Rymsdijck aangevoerde punten zal de RvS disponeren.