28/09/1626, 1

28/09/1626, 1

1 Rantwyck en Vosbergen hebben verslag gedaan van hun besprekingen met de afgevaardigden van Holland over de uitwisseling van gevangenen. Ook is de door deze heren opgestelde nadere instructie gelezen.
Rantwijck, Van Santen, Bicker, Lambert Schagen, Vosbergen, Rode, Walta en Aelberts zullen de zaak nader bestuderen en een beslissing nemen die in overeenstemming is met de belangen van het land.
HHM vinden het niet goed dat David Pallache aanwezig is bij de conferentie over de uitwisseling, maar hem zal wel de mogelijkheid worden geboden met de gedeputeerden mee te reizen om in hun plaats naar Brussel of 's- Gravenhage te gaan als dat zo uitkomt.