28/09/1626, 2

28/09/1626, 2

2 Culenborch, Noortwyck en Vosbergen melden dat de door D'Espesses ingeleverde inventaris ten opzichte van die van de Deense ambassadeur onvolkomen is. Enkele stukken zijn niet rechtsgeldig en zouden gemakkelijk voor een verzameling losse aantekeningen kunnen worden gehouden.
De ambassadeurs zal worden gevraagd de stukken te tekenen of akte te verstrekken dat zij die voor een uitspraak beschikbaar stellen en afzien van de toevoeging van nieuwe documenten. Ook zouden zij moeten toezeggen de op grond van de stukken totstandgekomen uitspraak na te zullen komen. Culenborch en Walta zullen dit verzoek overbrengen.