28/09/1626, 4

28/09/1626, 4

4 Secretaris Huigens brengt naar voren dat de RvS de brief aan Moulert eerst naar Z.Exc. heeft gestuurd om door hem te laten bepalen of de commandant in deze omstandigheden zijn garnizoen zou kunnen verlaten. Z.Exc.heeft geantwoord het verstandiger te vinden de brief in te houden en te wachten totdat het leger is afgemarcheerd.
Omdat de klachten tegen Moulert met de dag toenemen en HHM niet de indruk willen geven dat zij hem de hand boven het hoofd houden, zal de RvS opnieuw naar Z.Exc. schrijven met het verzoek de commandant naar 's- Gravenhage te laten gaan. In de tussentijd zou het bevel aan iemand anders kunnen worden gegeven.