28/09/1626, 5

28/09/1626, 5

5 HHM staan toe dat de op 20 jan. aan de pachters van de konvooien en licenten verstrekte akte wordt hernieuwd. In artikel 15 en 17 van die akte wordt de scheepskapiteins opgedragen de pachters te assisteren.