28/09/1626, 8

28/09/1626, 8

8 Van commandeur Dorp zijn twee brieven d.d. Duinkerke 24 en 25 sept. ontvangen waarin hij bericht over diverse zaken en waarover morgen zal worden beslist.
Aan de Amsterdamse Admiraliteit zal worden geschreven een schip met bier naar de kust te sturen om te verdelen over de schepen met bedorven bier.