29/09/1626, 5

29/09/1626, 5

5 Van Languerack is een brief d.d. Parijs 10 sept. ontvangen waarin hij schrijft over de legatie van maarschalk De Bassonpierre naar Engeland.
De griffier zal een afschrift van deze brief naar Joachimi sturen.