29/09/1626, 9

29/09/1626, 9

9 In antwoord op de brief van HHM d.d. 21 sept. schrijft ontvanger Cornelis Oostermans d.d. 25 sept. dat hij de aanvoer van allerlei waren voor de dorpen op hun oude lijsten weigert totdat zij met een nieuwe akte komen.
HHM laten de zaak hierbij.