30/09/1626, 21

30/09/1626, 21

21 Ter vergadering verschijnen enkele extraordinaris gedeputeerden van Holland. Zij brengen naar voren dat in hun vergadering, net als op 12 sept. in die van HHM, ook klachten over het optreden van de Engelsen aan de orde zijn gekomen. Zij vragen om tegenmaatregelen.
Besloten wordt de geverifieerde klachten per expresse naar Joachimi op te sturen. De ambassadeur moet zijn beklag doen en verzoeken de schepen en goederen te restitueren en te regelen dat een dergelijk optreden niet meer voorkomt. De koning zal worden geschreven met het verzoek dit probleem op passende wijze te verhelpen.