01/10/1626, 5

01/10/1626, 5

5 Schagen heeft bij terugkomst uit Rotterdam bericht dat de vier schepen van de Rotterdamse Admiraliteit op 26 sept. het Goereese Gat zijn uitgezeild en dat op de ochtend van 27 sept. drie schepen van het Amsterdamse College zich ter hoogte van Goedereede bevonden. Verondersteld wordt dat kapitein Vinck op 28 sept. is uitgevaren en dat Ellert Thomassen tegen het eind van de week wel klaar voor vertrek zal zijn.
HHM bedanken Schagen voor zijn inspanningen en nemen geen nader besluit.