01/10/1626, 7

01/10/1626, 7

7 Bartholomeus Bartels, koopman te Amsterdam, verzoekt betaling van twee door dr. Pynacker te Toulon en Marseille getrokken wissels van respectievelijk 3.000 gld. en 672 gld.
HHM willen eerst de terugkeer van Pynacker afwachten.