02/10/1626, 7

02/10/1626, 7

7 HHM schikken zich naar het advies van de RvS over de op 4 sept. door de polder Bloemendaal naar voren gebrachte klachten over de vijand. De ontvangers van de contributies in Brabant zal worden opgedragen de betrokkenen officieel bekend te maken dat de vijand zijn voornemen dient in te trekken. Gebeurt dat niet, dan volgen tegenmaatregelen en zal de schade op de bewoners van het Brabantse platteland worden verhaald.