02/10/1626, 1

02/10/1626, 1

1 De heren van Holland hebben een memorie overgelegd inzake door wijlen Muis opgevoerde posten. Diens declaratie had betrekking op de indamming van het Lamsgat.
De memorie gaat naar de RvS voor een beslissing.