02/10/1626, 11

02/10/1626, 11

11 De Perzische ambassadeur compareert. Hij deelt mee niet te willen vertrekken zonder afscheid te nemen en verzoekt, in het geval er iets is gebeurd wat HHM onaangenaam is geweest, hem dit te vergeven.
HHM antwoorden dat zich niets heeft voorgedaan waarvoor hij zich zou moeten verontschuldigen en wensen hem een goede reis.