02/10/1626, 12

02/10/1626, 12

12 Op verzoek van de Venetiaanse ambassadeur zal aan de Admiraliteit te Rotterdam worden geschreven zijn schip met bagage te laten konvooieren door een van de schepen die vanaf de Braeck naar Le Havre zouden varen. De luitenant-admiraal van Holland zal worden opgedragen een oorlogsschip naar Calais te sturen om ambassadeur Soranco, zodra hij daar is aangekomen, op te halen.