02/10/1626, 15

02/10/1626, 15

15 Vosbergen heeft opnieuw aangedrongen op een besluit over de door Manmaker gevraagde steun voor het Zeeuwse Admiraliteitscollege opdat muiterij van de matrozen en vertrek van schepen worden voorkomen.
De provincies zal worden geschreven hun aandeel in de subsidies voor de oorlog te water en in de overige consenten op te brengen.