02/10/1626, 16

02/10/1626, 16

16 De gedeputeerden van Gelderland hebben een aan het stadsbestuur van Nijmegen gericht rekest van de plaatselijke kooplieden en factoors overhandigd. Daarin wordt geklaagd over het verlies aan handel omdat de licentmeester te Grave goedkoper goederen verlicent dan die te Nijmegen. Bovendien worden met regelmaat goederen met konvooi van Gennep naar Goch vervoerd.
De RvS dient te adviseren.