02/10/1626, 17

02/10/1626, 17

17 Van Joachimi is een brief d.d. 3 sept. ontvangen die geen resolutie behoeft.