02/10/1626, 18

02/10/1626, 18

18 Laurens Sweis, burger te Amsterdam, verzoekt conform de bijgevoegde brieven voor de koning van Polen en ook voor de stad Danzig [Gdansk] een hoeveelheid blauw marmer, tuf- en Bentheimer steen te mogen doorvoeren.
HHM achten dit bezwaarlijk, maar de Bentheimer steen mag wel worden uitgevoerd.