02/10/1626, 2

02/10/1626, 2

2 De collecteur van de verponding in 's- Gravenhage verzoekt betaling van de heffing over het huis waarin de koning van Bohemen woont. Het betreft de inmiddels verschenen jaren 1621 tot en met 1625 à 75 gld. per jaar.
Ordonnantie zal worden verleend over het tijdvak waarin de huur van het huis is betaald.