02/10/1626, 4

02/10/1626, 4

4 Z.Exc. schrijft d.d. Vynen 28 sept. de luitenant van Pleuren terug te sturen voor aanstelling bij een compagnie van Willemstad op een klein extraordinaris traktement.
Hem wordt per lange maand 12 gld. toegekend. De RvS is verzocht hiertoe akte te verlenen.