02/10/1626, 5

02/10/1626, 5

5 HHM vragen de Admiraliteit in Rotterdam advies op een verzoek van Jan Webster om relief van de verlopen termijn voor de door hem aanhangig gemaakte zaak van revisie.