02/10/1626, 6

02/10/1626, 6

6 De RvS heeft laten weten in de zaak van kapitein Frisel het recht naar behoren hebben toegepast.
Diens verzoek om nietigverklaring van het vonnis van de RvS is afgewezen.