02/10/1626, 8

02/10/1626, 8

8 De te Loevestein gevangenzittende predikanten hebben verzocht voorzien te worden van meer dan vierhonderd tonnen turf.
HHM stellen dat zij zich tot niet meer dan 8 st. per dag per persoon hebben verplicht.