03/10/1626, 7

03/10/1626, 7

7 Hendrick Joriaens, voormalig chercher te Nijmegen, verzoekt pardon voor zijn deelname aan arminiaanse bijeenkomsten.
HHM wijzen dit af.