03/10/1626, 12

03/10/1626, 12

12 Languerack schrijft d.d. Parijs 19 september.
De Admiraliteit te Middelburg zal worden gevraagd een schatting te maken van de drie kanonnen die door de gouverneur van Calais van het vergane schip van De Moor zijn gehaald opdat wellicht nog een vergoeding verkregen kan worden. Verder behoeft de brief geen besluit.