05/10/1626, 8

05/10/1626, 8

8 Aan Joachimi zal worden geschreven schipper Cornelis Claessen van Venhuisen te steunen bij het verkrijgen van betaling voor door hem voor de Engelse koning uit het Oostzeegebied gehaalde stenen.