05/10/1626, 9

05/10/1626, 9

9 Voor het stadsbestuur van Enkhuizen zal aan Languerack worden geschreven te bewerken dat de haring uit Enkhuizen in Rouen niet anders dan andere haring wordt behandeld. De clausules die bij het vrijgeven van de [eerder in beslag genomen kruis]haring zijn gesteld, dienen dan te worden geschrapt.