05/10/1626, 6

05/10/1626, 6

6 Op verzoek van de Amsterdamse Admiraliteit zal nog eens aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier worden geschreven de ontvanger te Amsterdam de opbrengst van het lastgeld te doen toekomen.