05/10/1626, 7

05/10/1626, 7

7 Het met brieven van de stad Schiedam ondersteunde verzoek van Jan Hendrixen Bolleman om kwijtschelding van 6.000 gld. is afgewezen.