06/10/1626, 13

06/10/1626, 13

13 Het conform de resolutie van gisteren opgestelde ontwerp van de brief aan de graaf van Oost-Friesland is gelezen en goedgekeurd.
Nu HHM de bezending naar Oost-Friesland niet opschorten, verzoekt Amama in een memorie van zijn hand de graaf volgens de Oost-Friese verdragen te handhaven. Nadat HHM de vorderingen van de graaf met de akkoorden en de hem toekomende soevereine rechten hebben vergeleken en constateren dat die juist zijn, zouden zij de stad Emden dienen te dwingen Rudolf Christian niet uitsluitend verbaal, maar reƫel tegemoet te komen.
HHM zullen antwoorden dat de aanwezigheid van hun afgevaardigden ervoor zal zorgen dat de graaf in zijn rechten en privileges zal worden gehandhaafd.