07/10/1626, 1

07/10/1626, 1

1 Van Slachmulder en Berckel zijn twee brieven d.d. 3 en 4 okt. ontvangen over de stand van zaken in de conferentie over de uitwisseling van gevangenen.
Geantwoord zal worden tot een akkoord te komen inzake de in de Republiek gevangenzittende personen, inclusief de kolonels Disdorp en Grenu. Ook kunnen zij onderhandelen over het rantsoen van degenen die op de Maas gevangen zijn genomen, de gevangenen afkomstig uit Bahia de Todos os Santos en de jezuïeten die te Vlissingen en in 's- Gravenhage vastzitten. Inzake de gevangenen in Spanje en de Spaanse gevangenen hier te lande zullen Slachmulder en Berckel ook een akkoord mogen sluiten, op ratificatie.