07/10/1626, 6

07/10/1626, 6

6 Jan Huet verzoekt voorschrijven aan de provincie Friesland teneinde zijn werk als solliciteur te kunnen voortzetten. Hij heeft voorschotten verstrekt aan de compagnieën van Meuillet, De Besco, Du Gonne, en La Rochette, aan zowel de luitenant-kolonel van markies van Courtomée als diens provoost Jean du Moulin en aan Pasquier Aubert, kwartiermeester van kolonel Haulterive.
HHM zullen de Staten van Friesland schrijven zo te beschikken dat de suppliant geen schade lijdt en niet vanwege zijn voorschotten aan de grond raakt.