07/10/1626, 9

07/10/1626, 9

9 Een afvaardiging van de magistraten van Rotterdam, Schiedam en Brielle compareert en verzoekt Gans te benoemen tot fiscaal van het Admiraliteitscollege te Rotterdam . De gedelegeerde rechters hebben verklaard dat zij deze aanbeveling mogen doen. Wel zou het fiscaalschap gescheiden behoren te zijn van het optreden als raad [ter Admiraliteit].
HHM antwoorden dat hierop naar behoren zal worden toegezien.