07/10/1626, 10

07/10/1626, 10

10 De heer Georgi, ambassadeur van Venetië, en Christophoro Suriano melden ter vergadering dat hun regering Georgi als ambassadeur naar de Franse koning stuurt. In zijn plaats zal de heer Soranzo naar de Republiek worden gezonden, terwijl Suriano het ambt tot zijn komst waarneemt. Georgi overhandigt de voor Suriano geschreven credentie d.d. 22 aug., spreekt zijn dank uit voor de hem bewezen eer en verzekert HHM het welzijn van de Republiek altijd ter harte te zullen nemen.
HHM antwoorden Georgi graag langer te hebben gehouden, maar wensen hem geluk en succes met dit eminentere gezantschap. Zij verzoeken hem de Republiek hoog te houden en zich te bekommeren om de uitkering van het maandelijkse subsidie zodra de oorlog in Italië eindigt. HHM verklaren dat vanwege diens goede kwaliteiten Suriano hun aangenaam is.