07/10/1626, 11

07/10/1626, 11

11 Aangezien het leger geld nodig heeft, is besloten conform de eerdere besluiten de RvS het bedrag van de voor de Engelse regimenten benodigde soldij te laten lenen door de ontvanger-generaal. Ook zal de RvS alvast wat geld naar het leger sturen ter vermijding van voor het land schadelijke gevolgen.