07/10/1626, 12

07/10/1626, 12

12 Culenborch en de andere gecommitteerden doen verslag van het beraad inzake de arbitrage in de zaak tussen Frankrijk en Denemarken. Zij zijn tot een uitspraak gekomen die HHM, na lezing en onderzoek, overnemen.
Nadat de tekst van de uitspraak in het net is afgeschreven, zal die aan de ambassadeurs worden overhandigd. Er zal niet over kosten worden gesproken.1

1 Doorgehaald is: "Volgende de sententie hier geïnsereert".