07/10/1626, 2

07/10/1626, 2

2 Commandeur Dorp schrijft d.d. 2 okt. dat de schade op zee meevalt. Er zijn twee boeiers buitgemaakt, maar die voeren buiten hun konvooi.
Er valt geen besluit aangezien de heer van de Lecq richting kust vaart.