07/10/1626, 3

07/10/1626, 3

3 Kapitein Van der Elst alias Blaubeen verzoekt de toewijzing van een ruitercompagnie of in aanmerking te worden genomen voor de eerstvolgende vacerende plaats. Ondertussen verzoekt hij het traktement van een ritmeester te mogen ontvangen.
Na lezing van de brieven die Z.Exc. en de gedeputeerden te velde voor hem hebben geschreven, laten HHM appointeren dat hij bij gelegenheid aanbevolen wordt gehouden.