07/10/1626, 5

07/10/1626, 5

5 Het verzoek van Elisabet van der Maden gedurende negen jaar sûreté de corps te mogen hebben, is afgewezen.