07/10/1626, 7

07/10/1626, 7

7 Als gevolmachtigde in een zaak tegen de fiscaal van het Amsterdamse Admiraliteitscollege verzoekt Salomon Michielsen Soetens namens Willem Bouwensen Keert de Koeij dat commissarissen de partijen in Amsterdam of in 's- Gravenhage zullen horen.
HHM zullen hierover advies van de fiscaal van de Generaliteit inwinnen.