07/10/1626, 8

07/10/1626, 8

8 De Admiraliteit in Zeeland bericht in brieven d.d. 3 okt. de revisie van de zaak tussen de Bewindhebbers van de Westindische Compagnie en kapitein Backer te laten plaatsvinden op 19 oktober.
De revisoren zal dit worden bericht met het verzoek op die datum in Middelburg te zijn.