08/10/1626, 7

08/10/1626, 7

7 Van hoofdconsul Cornelio Witsen zijn twee brieven d.d. Aleppo 26 mei en 22 juni ontvangen waarvan de tweede, met berichten over de oorlog, geen resolutie behoeft. In het eerste schrijven meldt Witsen dat de Venetianen die met Nederlandse schepen aankomen, weigeren de heffingen te betalen en dat David de Willem op bevel van Jan Reinst hen daarin steunt. Witsen verzoekt HHM reders en schippers die onder de vlag van de Republiek goederen van Venetianen naar Aleppo vervoeren, te verplichten tot betaling van de over geld en goederen van Nederlanders geheven rechten van consulaatschap.
Met een beslissing wordt nog gewacht. Schagen en Alberts zullen de brief met de eerder ter hand gestelde stukken bestuderen.