08/10/1626, 1

08/10/1626, 1

1 De [gisteren voorgelegde] uitspraak is goedgekeurd. Aangezien Joan de Gruault acht dagen uitstel heeft verzocht, besluiten HHM bij de ambassadeurs van Frankrijk en Denemarken eerst te laten nagaan of zij de sententie toch willen hebben.