08/10/1626, 3

08/10/1626, 3

3 De Gecommitteerde Raden van de Rotterdamse Admiraliteit nomineren d.d. Rotterdam 29 sept. hun collega-raad mr. Johan Gans en mr. Michael van den Brouck voor het fiscaalschap. Verzocht wordt de te benoemen fiscaal uitsluitend als advocaat te laten optreden, dan wel rekening te houden met art. 68 van de instructie dat de fiscaal toestaat deel te nemen aan het beraad in zaken waarin hij geen partij is.
HHM benoemen Van den Brouck en zullen morgen een besluit nemen over de rest van het schrijven.