08/10/1626, 4

08/10/1626, 4

4 Van Berck is een brief d.d. 18 sept. ontvangen die geen resolutie behoeft.
Naar aanleiding van zijn brieven d.d. 7 aug. en 3 sept. is besloten hem te antwoorden dat HHM hem nog graag [in Venetiƫ] willen houden, maar als dat niet gaat kan hij in het voorjaar terugkomen.