08/10/1626, 9

08/10/1626, 9

9 Beaumont is teruggekeerd uit het leger en bericht over de door de gedeputeerden te velde uitgevoerde reductie en afdanking van wagens, trekpaarden en schepen. Hij verzoekt zo spoedig mogelijk te regelen dat geld naar het leger wordt gezonden teneinde wanorde te voorkomen.
Gisteren is besloten dat de RvS daarvoor zal zorgen, maar die zal nogmaals daartoe worden aangespoord.
Beaumont rapporteert ook dat Z.Exc. het niet betalen van de Engelse officiers zeer bedenkelijk vindt, vooral waar het de luitenants en vaandragers betreft.
De RvS zal hiervan op de hoogte worden gesteld en ook van de pogingen tot bemiddeling voor luitenant-kolonel D'Estiou, een favoriet van kardinaal Richelieu. Inzake de gemelde nadere pogingen van kolonel Borlace en kapitein Bruncarts hun traktement betaald te krijgen over de tijd van hun afwezigheid, is besloten te blijven bij de eerdere afwijzing.
Ook wordt gerapporteerd dat Vernueil een schriftelijke uiteenzetting van de kwestie waarvoor de Franse koning hem en anderen wenst terug te roepen bij de fiscaal heeft ingeleverd. Kapitein Mauve zou van de hele zaak vanaf het begin niets hebben geweten en de andere betrokkenen zijn niet in het leger.
Over deze kwestie zal nader beraad volgen met de RvS, ook omdat de koning geen genoegen lijkt te nemen met het schrijven van HHM d.d. 7 september. Een nieuwe poging genoegdoening te verkrijgen lijkt onderweg te zijn.1

1 In S.G. 51 is het eerste besluit, de gedeputeerden te velde te schrijven met het verzoek informatie te nemen en op te sturen, doorgehaald.