09/10/1626, 5

09/10/1626, 5

5 Van de prinses van Portugal is een brief met complimenten d.d. Genève 1 sept. ontvangen.
Het schrijven vereist geen resolutie.